Směrnice 1/2024

Rybářský spolek Buštěhrad

Směrnice upravující pravidla rybolovu po období od 1.4.2024 do 31.12.2024

a)   lov ryb je povolen pouze a výhradně na horním rybníku (chovném).

b)   lov je povolen pouze na 1 prut na plavanou a nebo na položenou.

c)   lov přívlačí a čeřínkování je zakázáno.

d)   hostování je možné na 1 prut host a 1 prut dohlížející člen spolku, host ulovené ryby vrací vodě (V.V.)

e)   každý lovící člen si smí ponechat v kalendářním týdnu 2 ks ušlechtilé ryby s omezením odst. f)

f)   ročně si smí lovící ponechat:

Kapr – 10 ks – Kapr nad 65 cm se vrací vodě

Candát – 0 ks

Štika – 0 ks

Amur – 2 ks – Amur nad 80 cm se vrací vodě

Lín – 5 ks

Úhoř – 2 ks

ostatní druhy ryb, vyjma zde ve směrnici uvedených, hájených a nedosahujících nejmenší lovné délky, lze ponechat bez omezení.

g)   brigádnické hodiny 10h / rok, nejméně 1 polovinu hodin musí člen odpracovat, druhou polovinu může doplatit a to 100 Kč za               každou neodpracovanou hodinu

h)   členové ve věku 65 let a více 4h / rok

Směrnice byla vypracována výborem, schválena statutárním orgánem a přednesena na členské schůzi dne 10.2.2024