Pravidla rybolovu

Rybářský spolek Buštěhrad

Rybářský řád

Lov ryb a další aktivity členů spolku v rybářském revíru by měly být v souladu s ustanoveními zákona č. 99/2004 Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých dalších zákonů a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., dále stanovami Rybářského spolku Buštěhrad a tímto Rybářským řádem.

I. Doby hájení:

 1. od 1. ledna do 15. června candát obecný, štika obecná
 2. od 1. září do 15. dubna pstruh obecný, siven americký
 3. od 1. prosince do 15. dubna pstruh duhový
 4. celoročně hájeni všechny druhy jeseterů

všechny původní druhy raků

perlorodka říční, škeble a obojživelníci.

II. Zákaz přivlastňování ryb, nedosahující nejmenší stanovené délky:

 1. amur bílý 60 cm kapr obecný 45 cm

candát obecný 50 cm jelec jesen 40 cm

úhoř říční 70 cm lín obecný 30 cm

štika obecná 70 cm jelec tloušť 30 cm

pstruh obecný 30 cm pstruh duhový 30 cm

siven americký 30 cm

 1. kapr o délce 70 cm a vyšší se vrací vodě, o úlovku se provede zápis v Záznamu o úlovcích s uvedením délky a písmeny V.V. (vrácen vodě),
 2. délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.
 3. při ulovení jesetera nebo koi kapra se zapíše míra a okamžitě se vrátí vodě(V.V.)

III. Lov ryb:

1. Povolené způsoby lovu

1.1. Lov na položenou nebo plavanou

a) při lovu na položenou nebo plavanou se použijí nejvýše 2 udice, na každé udici mohou být nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky, nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem,

b) lov na srkačku (návazce pevně spojené s krmítkem) je zakázán,

c) při lovu na živočišnou nástrahu mohou být použity i víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky), nástražní rybka se použije pouze v období 16. června - 31. prosince, jako nástražní rybka se nesmí použít ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné délky.

1.2. Lov přívlačí

a) při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce - jiná udice není nastražena, lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím.

1.3. Lov čeřínkováním

a) při lovu čeřínkováním za účelem získání nástražních rybek se použije jedna vodorovná síť, jejíž plocha nepřevyšuje 1 m2, tento lov nelze kombinovat s lovem na udici,

b) čeřínkování je povoleno v období 16. června - 31. prosince.

2. Povinnosti osoby provádějící lov (lovící)

 1. při lovu ryb je lovící povinen mít u sebe oprávnění k lovu, podběrák, pean nebo jiný vyprošťovač háčků, míru ke zjištění délky ryby,
 2. lov ryb a vnadění provádět ze břehu,
 3. zákaz vnadit boilies
 4. na lovném místě a v revíru udržovat pořádek, neodhazovat odpadky do vody a po ukončení lovu po sobě uklidit případné odpadky (týká se i nedopalků cigaret),
 5. předložit na požádání oprávnění k lovu rybářské stráži nebo členům výboru spolku.

3. Zacházení s ulovenými rybami

 1. při vylovování ryby je lovící povinen s ní zacházet šetrně a v případě větší ryby použít podběrák,
 2. rybu, která se vrací zpět vodě je potřeba uvolnit z háčku co nejšetrněji, pokud možno ve vodě, pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno návazec odstřihnout (odříznout) a rybu bez prodlení vrátit do vody,
 3. ponechanou rybu bez prodlení uložit do vezírku nebo omráčit a usmrtit. Je zakázáno ryby tahat po břehu a nešetrně s nimi zacházet.

IV. Denní doby lovu:

 1. v měsíci lednu, únoru, březen, říjnu, listopadu a prosinci od 5.00 do 22.00 hodin,
 2. v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4.00 do 24.00 hodin,
 3. výbor spolku může na přechodnou dobu změnit dobu lovu, nebo lov ryb v revíru zakázat,
 4. počet současně lovících je omezen na 15 mimo společných akcí

V. Hostování při lovu:

 1. při společném lovu s nečlenem spolku (hostem), je za něj lovící odpovědný, aby lov probíhal v souladu s rybářským řádem, každý pak chytá jen na jeden prut,
 2. lov přívlačí je vyloučen, host všechny úlovky vrací vodě.

VI. Úlovky:

 1. každý lovící si smí ponechat v kalendářním týdnu 2 ks. ušlechtilé ryby s omezením odst. b),
 2. ročně si smí lovící ponechat:

15 ks kapra

1 ks candáta

1 ks štiky

2 ks amura

5 ks lína

1 ks úhoře

 1. ostatní druhy ryb, vyjma v řádu uvedených hájených a nedosahujících nejmenší lovné délky, lze ponechat bez omezení.

VII. Záznam o úlovcích:

 1. ulovenou rybu, kterou si lovící ponechá je povinen neprodleně zapsat do Záznamu o úlovcích, který slouží zároveň jako povolenka k lovu,
 2. zapisují se ryby uvedené v části II., odst. a), ostatní se nezapisují.

VIII. Porušení rybářského řádu:

a) lehčí porušení rybářského řádu může na místě řešit rybářská stráž, případně členové výboru spolku.

Rybářský řád byl schválen Výroční členskou schůzí dne 22. února 2020