ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.   Povolené rybářské náčiní

a)     Při lovu je povoleno používat nejvýše dva pruty, každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky

b)     Při přívlači je povoleno lovit pouze na jeden prut, přičemž nesmějí být další pruty nastraženy

 

2.   Povinné vybavení rybáře při lovu

a)     Vyprošťovač háčků (peán, pinzeta, kleštičky)

b)     Podběrák, kovové vidličky (opěrky na pruty)

c)     Míru na zjištění délky ulovených ryb

d)     Vezírek s kruhy (haltýřek)

e)     Rybářské povolení, přehled o úlovcích a tužku

RYBÁŘ JE POVINEN UMOŽNIT RYBÁŘSKÉ STRÁŽI KONTROLU A ZÁPIS!

 

3.    Zakázané techniky

Vedle zakázaných způsobů lovu uvedených v §10 zákona 102/63 Sb. je zakázáno:

a)     Používat za nástrahu krve, škrkavek, mlékárenských odstředivkových kalů, veškerých chráněných živočichů, včetně jejich vývojových stadií

b)     Vnadit krví, masem, jakoukoli směsí masa, bílými červy (larvy masařky), škrkavkami, odstředivkovými mlékárenskými kaly jakož i všemi živočichy chráněnými zákonem, včetně jejich vývojových stadií

c)     Zakazuje se používat samoseků

d)     Je zakázáno řezat vidličky (opěrky) z rostoucích porostů nebo tyto nějak poškozovat, znečišťovat a poškozovat okolí

 

4.    Hostování při lovu

a)     Každý člen spolku může mít při lovu pouze jednoho hosta, který se aktivně účastní lovu spolu s ním. Člen i host pak smí chytat každý pouze na jeden prut

b)     Lovící host smí být vzdálen od člena spolku nejvýše 3m

c)     Člen spolku nemůže být hostem druhého člena spolku

 

5.    Přehled o úlovcích

a)     Je povoleno ulovit maximálně 10 ks ušlechtilých ryb ročně

b)     Týdenní úlovek smí činit pouze 2 ks ušlechtilých ryb

c)     Pokud si člen spolku chce ulovenou rybu ponechat dle stanovené míry, je povinen zapsat neprodleně do úlovkového lístku druh, míru a datum ulovení. Pro tento den pak lov končí.

d)     Člen spolku nesmí předávat svůj úlovek ušlechtilé ryby druhému členu s tím, že si druhý člen úlovek zapíše do svého úlovkového lístku

e)     Člen spolku je povinen odevzdat svůj roční přehled o úlovcích (úlovkový lístek) nejpozději do 15. ledna následujícího roku

Neodevzdání přehledu o úlovcích do stanoveného termínu bude pokutováno

 

6.    Denní doba lovu

Měsíc:   Říjen, Listopad, Prosinec, Leden, Únor, Březen             5:00 – 22:00

               Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září              4:00 – 24:00

            

7.    Povolené míry ulovených a ponechaných ryb

Amur        70cm

Candát    50 cm

Kapr        45 cm

Lín           30 cm

Sumec  100 cm

Štika       70 cm

Úhoř       80 cm

Plevelné ryby – bez omezení

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: