Historie

Založení rybářského spolku se datuje kolem roku 1985,tehdy jako rybářský spolek při MNV Buštěhrad. Tomu ale předcházelo vybagrování a úprava okolí rybníků v roce 1982. Toto vybagrování a práce s tímto spojené jsou prací pánů Františka Paulíka a Josefa Chrastila. Na toto pak navázal nákup prvních ryb a to amurů kteří měli udržovat rybníky před nežádoucí vegetací tj. řas a žabince . Na tyto ryby dostal MNV dotaci od ONV jako účelovou dotaci na údržbu rybníků. Toto vše za předsedů Dütsche a Bučila. V roce 1985 zde začal první rybolov v tu dobu jako kontrolní odlov páč se v této době soukromý spolek ani nemohl vyskytovat. V prvních dvou letech to byly začátky těžké neboť ryby byly malé a bylo jich málo, takže posezení u rybníka bylo spíše kulturní akcí než sportovním zážitkem. Prvním předsedou spolku byl pan Josef Chrastil který po svém odstoupení byl zvolen čestným předsedou. Po něm to pak byli pánové Vladimír Podracký a Miroslav Zárybnický. Od r.1987 do 2003 to byl Václav Procházka. Prvním hospodářem byl pan Miroslav Zárybnický po něm pak Václav Procházka, Bohumil Bogotej, Karel Pacovský, Jan Jurča a od r.1998 dosud Roman Dědič. Prvním pokladníkem pak pan Václav Kouba po něm pak Antonín Prostecký a Karel Pacovský. Během těchto let se ve výboru spolku vystřídali v různých funkcích Josef Řezníček, Jiří Kaiml, Jiří Procházka, Ivan Růžička, Miroslav Veselý a Juraj Kasarda. V začátcích měl náš spolek 10členů a to Podracký Vladimír, Jan a Jiří, Zárybnický Miroslav, Procházka Václav, Dědič Roman, Kouba Václav, Chrastil Josef, Thuj Jan a Nešleha Karel. Postupem času se členská základna měnila a rozšiřovala až na 40členů v r.1994. Během těchto let se každoročně ulovilo asi 250ryb převážně kapra a odpracovalo cca 500brigádních hodin na úklidu a údržbě rybníků.Každoročně jsme pořádali několik členských a jednu výroční schůzi.V roce 1995 byla na babkách postavena udírna.V témže roce zajistil pan Zárybnický firmu LUX u které pracoval před válkou otec Oty Pavla Leo Popper a která zde měla firemní oslavu spojenou s ryb.závody. Tato akce se opakovala ještě v letech1996 a 1997 z čehož náš spolek finančně profitoval. Po celou tuto dobu hospodařil náš spolek na obou rybnících ,v začátcích se lovilo na obou později pouze na starém a nový rybník byl chovný. V roce 2003 MěÚ přišel svou nečinností (to dokládá i skutečnost že do dnešní doby nejsou ještě vyřešeny převody všech historických pozemků na město) o starý rybník který převzal po našem hospodaření plný pěkných a velkých ryb ČRS MO Kladno. V témže roce se zřítila část hrází na novém rybníce, následovala oprava a později celková rekonstrukce hrází až do r.2005 proto v tomto roce se začíná psát novodobá historie spolku.

Novodobá historie spolku se datuje k 19.3.2005 kdy se v místní požární zbrojnici konala zakládající schůze přípravného výboru "Rybářského spolku BUŠTĚHRAD". Přípravný výbor se tam dohodl na oficiálním názvu "Rybářský spolek BUŠTĚHRAD"a zvolil Václava Marka, Karla Pacovského a Romana Dědiče zástupci pro potřeby občanského sdružení a Romana Dědiče zaregistrováním spolku na ministerstvu vnitra. Spolek byl zaregistrován na MV 16.5.2005 jako Rybářský spolek BUŠTĚHRAD občanské sdružení. Jako předseda byl zvolen Václav Marek st., hospodářem Roman Dědič a pokladníkem Karel Pacovský. Jako předseda revizní komise Tomáš Novotný. V roce2016 se pak spolek přeregistroval z občanského sdružení na spolek.