Výroční členská schůze 16.2.2019

21.01.2019 08:49

Pozvánka na výroční členskou schůzi Rybářského spolku Buštěhrad která se koná 16.2.2019 od 10 hodin v restauraci Hotel Buštěhrad.

 Návrh programu výroční členské schůze konané dne 16.2.2019                                                                                       

1.    Zahájení schůze, volba ověřovatelů a zapisovatele

2.    Návrh, doplnění a schválení programu výroční členské schůze konané dne 16.2.2019

3.    Kontrola zápisu ze schůze z 10.2.2018

4.    Kontrola plnění usnesení

5.    Zařadit do pořadníku čekatelů Martina Vinše, Miroslava Veselého, Kryštofa Kowalského a Jiřího Zvoníčka

6.    Vydání 1+1+1 povolenky pro  Město Buštěhrad, čestného předsedu pana Miroslava Zárybnického, a hlavního sponzora MDD pana Martina Klíče 

7.    Přijmutí dotací za rok 2018

8.    Dle možností žádat o dotace v roce 2019

9.    Uspořádání dětských rybářských závodů k MDD

10.  Uspořádání Dne otců

11.  Rozšíření výboru spolku

12.  Zpráva hospodáře

13.  Zpráva pokladníka

14.  Činnost dětského kroužku

15.  Smlouva na propachtování klubovny a nového rybníka na Bouchalce

16.  Diskuse

17.  Občerstvení

 

18.   Závěr     

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: